اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۵۶:۴۱
طلوع افتاب
۰۵:۲۷:۲۷
اذان ظهر
۱۲:۰۴:۲۷
غروب آفتاب
۱۸:۴۰:۵۰
اذان مغرب
۱۸:۵۸:۳۴